Warmtepompen en isoleren

De laatste 2 decennia heeft het isoleren – en daardoor stookkosten besparen – een behoorlijke impact gehad op bouwkundige en bouwfysische aspecten van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen.
De eigenaren van bestaande gebouwen daarentegen hoeven tot op de dag van vandaag geen maatregelen te treffen.
Echter de laatste jaren wordt vanuit de centrale overheid de druk opgevoerd om bestaande gebouwen beter te isoleren en op andere energievormen over te stappen dan fossiele brandstoffen.
Ook de energiekosten zijn de afgelopen jaren flink gestegen.

warmteverliezen

Wel of geen warmtepomp?
Als u niet wilt aansluiten in het rijtje van mensen die hun huis niet warm krijgen sinds zij een warmtepomp hebben aangeschaft let dan goed op een aantal zaken:
– Is uw huis voldoende geïsoleerd?
– Is uw cv-installatie geschikt voor een warmtepomp?
– Heeft uw huis gebalanceerde ventilatie?
– Hoeveel tapwater gebruikt u?

Belangrijk is dat goed naar deze factoren wordt gekeken en ook in welke mate zij op elkaar zijn afgestemd.

Is uw huis voldoende geïsoleerd?
Niet elk huis is geschikt voor een warmtepomp. De mate van isoleren bepaald in hoge mate hoeveel stroom u verbruikt voor de warmtepomp. Als het huis onvoldoende is geïsoleerd dan kan het ook zo zijn dat u het huis helemaal niet warm kunt krijgen met een warmtepomp.
Als u een bestaand huis goed wilt isoleren laat u zich dan door EDION goed adviseren want bij isoleren is niet alleen de dikte van belang maar ook het voorkomen van inwendige condensatie.
Aan de hand van het isolatieadvies kan er vervolgens een transmissie- en ventilatie berekening worden gemaakt.
Deze berekening vormt de basis voor het verder uitwerken van de benodigde installatie.
Uit deze berekening volgt hoeveel energie er benodigd is om uw woonhuis te verwarmen en hoeveel lucht er nodig is om uw huis goed te ventileren. U kunt ook nog een berekening laten maken voor de opwarming in de zomermaanden als u uw woonhuis ook wilt koelen.

Goed isoleren beperkt niet alleen het energieverbruik maar heeft ook een positieve uitwerking op geluidswering van buitenaf en geeft een betere algehele behaaglijkheid binnenshuis.

vlasisolatie

Is uw cv installatie geschikt voor een warmtepomp?
Een traditionele cv-installatie draait gemiddeld op 70-80 graden watertemperatuur om uw woonhuis op temperatuur te houden. We noemen dit een hoog temperatuur systeem.
Een moderne cv-installatie draait gemiddeld op 50-55 graden watertemperatuur.
Een warmtepomp werkt het meest optimaal en is het meest economisch bij een watertemperatuur van 30-35 graden.

Wat houdt dit in?
Dit houdt in dat dat het verwarmingslichaam (radiator/vloerverwarming) veel groter moet zijn dan de bestaande en/of dat uw woonhuis heel goed geïsoleerd moet zijn.
Doorgaans is onze ervaring dat radiatoren met deze lage temperaturen eigenlijk niet meer voldoende capaciteit leveren. Je kunt ze tegenwoordig wel opvoeren met ingebouwde ventilatoren maar die gaan slijten, geluid maken, verbruiken onnodig energie en blazen stof in de ruimte.
Om een wamtepomp toe te kunnen passen is naast goede isolatie vloerverwarming noodzakelijk!
Is dit niet mogelijk of beperkt mogelijk (bijvoorbeeld op de begane grond wel maar niet op de verdieping) dan adviseren wij momenteel een hybride verwarmingsinstallatie. Dit type installatie kan met een geïntegreerde gasketel hogere temperaturen leveren op momenten als dat nodig is.

Heeft uw huis gebalanceerde ventilatie?
Als het woonhuis goed geïsoleerd is en in hoge mate luchtdicht is, moet er – anders dan de tochtige huizen van vroeger – voor een gezond binnenklimaat ook worden geventileerd.
Als u natuurlijk (via een rooster) gaat ventileren dan wordt de verwarmde lucht afgevoerd en koude frisse lucht toegevoerd. Dit geeft een koude trek en zorgt er bovendien voor dat u meer energie nodig heeft om het huis warm te houden.
Om energie te besparen zijn de mechanische ventilatiesystemen tegenwoordig voorzien van een Warmte Terugwin Systeem (WTW) om in de koude maanden de warmte uit de afgevoerde lucht over te dragen aan de koude frisse toegevoerde lucht. In de warme maanden wordt de WTW (automatisch) uitgezet.
Ook is het mogelijk om via het ventilatiesysteem gekoelde lucht in te blazen middels een geïntegreerde koelunit of in combinatie met de warmtepomp.

Hoeveel tapwater gebruikt u?
Om energiezuinig warm tapwater te leveren maken warmtepompen gebruik van boilers.
In de boiler loopt een verwarming spiraal dat door de warmtepomp op temperatuur wordt gehouden.
In de boiler zit een tweede verwarming spiraal dat elektrisch wordt aangestuurd zoals een dompelaar in uw kopje thee. De elektrische spiraal zorgt er voor dat af en toe boven de 65 graden wordt gebracht om legionella besmetting te voorkomen.
Om op een dag voldoende warm tapwater te hebben is het van belang om een goede inschatting te maken van de hoeveelheid water dat u verbruikt op een dag.

Voor u gaat beginnen met isoleren lees ook het artikel Energielabels en BENG eisen van EDION architectuur