De Kameleon | Herontwikkeling basisschool met gymzaal | Doorn

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil in samenwerking met Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz) een nieuwbouw realiseren voor de openbare basisschool de Kameleon in Doorn.

De gemeente heeft ons uitgenodigd om een visie te ontwikkelen voor de nieuwbouw van het schoolgebouw en de bijbehorende gymzaal in relatie tot de bestaande context. Het aangeleverde Programma van Eisen en de onderwijsvisie van de school, vormden samen de basis van het concept. Dit is uitgewerkt in een ontwerp.

Openbaar onderwijs is in beginsel voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar. De Kameleon kent daarom geen “drempels”. Het onderwijs is klassikaal georganiseerd waarbij veel aandacht is voor zelfstandig werken. Daarvoor zijn groepsruimten gewenst als thuisbasis en een flexibel in te richten leerplein voor het zelfstandig werken.

Flexibiliteit is in het concept een belangrijk aspect, voor zowel het gebruik overdag, ’s avonds als wel in de toekomst waarin (net als in de landelijke trend te zien is) een afname van leerling aantallen te verwachten is.

Andere aspecten die zijn verwerkt tot een totaal concept zijn de ligging en het hoogte verschil van het perceel. Door het schoolgebouw voor de naastliggende provinciale weg af te sluiten ontstaan mogelijkheden voor open(bare) en gesloten ruimten. Het hoogte verschil biedt mogelijkheden om het gebouw in schaal grootte aan te laten sluiten bij de beleving van de leerlingen en de omliggende bebouwing.

Nieuwbouw Kameleon
Nieuwbouw Kameleon
Nieuwbouw Kameleon