Energielabels en BENG eisen

De laatste 2 decennia heeft het isoleren – en daardoor stookkosten besparen – een behoorlijke impact gehad op bouwkundige en bouwfysische aspecten van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De eigenaren van bestaande gebouwen daarentegen hoefden tot op de dag van vandaag geen maatregelen te treffen. Echter de laatste jaren wordt vanuit de centrale overheid de druk opgevoerd om bestaande gebouwen beter te isoleren en op andere energievormen over te stappen dan fossiele brandstoffen.

Per 1 januari 2021 zijn de eisen voor de van nieuwe gebouwen behoorlijk aangescherpt.
Nieuwe gebouwen moeten nu bijna energie neutraal (BENG) zijn voor wat betreft het verwarmen en koelen van het gebouw.
Er zijn drie (BENG) eisen waar de gebouwen aan moeten voldoen:

BENG 1
Er mag per jaar nog maar een maximale hoeveelheid energie per m2 vloeroppervlak gebruiken.

BENG 2
Er mag per jaar, per m2 vloeroppervlak nog maar een maximale hoeveelheid fossiele brandstof worden gebruikt.

BENG 3
Van de totaal benodigde energie moet een minimaal percentage van hernieuwbare energie zijn.

Bij het bepalen van de energiebehoefte zijn vooral de factoren isolatie, infiltratie, oriëntatie, gebouwvorm, glaspercentage, thermische massa en zonwering van belang.
Als de BENG norm niet gehaald kan worden, zal er ook aan één of meer van deze factoren moeten worden gesleuteld.

Elk (nieuw) gebouw moet aan de minimaal gestelde eisen voldoen. De verwachting is dat deze minimale eisen steeds strenger gaan worden. Per januari 2021 hanteert de overheid nieuwe energie labels. Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. Vanaf 2021 voldoet elk nieuw gebouw aan energielabel A+++ of A++++.

Alles met elkaar samen. Niet alleen het type installatie is bepalend maar ook de vorm en bouwkundige opbouw van het gebouw is bepalend om aan de huidige BENG eisen te voldoen.
Zorg daarom voor een goede bouwvoorbereiding en een onafhankelijke doorrekening van het gebouw en installaties.
Architecten kunnen u helpen bij het vormgeven van u wensen en dromen. Zij helpen u ook verder om gespecialiseerde bureaus te laten rekenen aan de energiehuishouding van het plan en geven aan welke maatregelen moeten worden getroffen om tot een optimaal plan te komen.

EDION architectuur

Hoeveel tapwater gebruikt u?
Om energiezuinig warm tapwater te leveren maken warmtepompen gebruik van boilers.
In de boiler loopt een verwarming spiraal dat door de warmtepomp op temperatuur wordt gehouden.
In de boiler zit een tweede verwarming spiraal dat elektrisch wordt aangestuurd zoals een dompelaar in uw kopje thee. De elektrische spiraal zorgt er voor dat af en toe boven de 65 graden wordt gebracht om legionella besmetting te voorkomen.
Om op een dag voldoende warm tapwater te hebben is het van belang om een goede inschatting te maken van de hoeveelheid water dat u verbruikt op een dag.

Lees ook het artikel warmtepompen en isoleren van EDION architectuur