Energielabels en BENG eisen

De laatste 2 decennia heeft het isoleren – en daardoor stookkosten besparen – een behoorlijke impact gehad op bouwkundige en bouwfysische aspecten van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De eigenaren van bestaande gebouwen daarentegen hoefden tot op de dag van vandaag geen maatregelen te treffen. Echter de laatste jaren wordt vanuit de centrale overheid de druk opgevoerd om bestaande gebouwen beter te isoleren en op andere energievormen over te stappen dan fossiele brandstoffen.

Per 1 januari 2021 zijn de eisen voor de van nieuwe gebouwen behoorlijk aangescherpt.
Nieuwe gebouwen moeten nu bijna energie neutraal (BENG) zijn voor wat betreft het verwarmen en koelen van het gebouw.
Er zijn drie (BENG) eisen waar de gebouwen aan moeten voldoen:

BENG 1
Er mag per jaar nog maar een maximale hoeveelheid energie per m2 vloeroppervlak gebruiken.

BENG 2
Er mag per jaar, per m2 vloeroppervlak nog maar een maximale hoeveelheid fossiele brandstof worden gebruikt.

BENG 3
Van de totaal benodigde energie moet een minimaal percentage van hernieuwbare energie zijn.

Bij het bepalen van de energiebehoefte zijn vooral de factoren isolatie, infiltratie, oriëntatie, gebouwvorm, glaspercentage, thermische massa en zonwering van belang.
Als de BENG norm niet gehaald kan worden, zal er ook aan één of meer van deze factoren moeten worden gesleuteld.

Elk (nieuw) gebouw moet aan de minimaal gestelde eisen voldoen. De verwachting is dat deze minimale eisen steeds strenger gaan worden. Per januari 2021 hanteert de overheid nieuwe energie labels. Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. Vanaf 2021 voldoet elk nieuw gebouw aan energielabel A+++ of A++++.