Kinderkunstwerk speeltuin | Driebergen

Op de schutting in de speeltuin aan de Secretarislaan in Driebergen is een 60 meter lang graffitikunstwerk gemaakt. Kinderkunst door 25 kinderen van de Vrijstaat KinderKunstAcademie.

Voor deze opdracht, om een kunstwerk te maken op de schuttingen van de openbare ruimte aan de Secretarislaan, hebben de kinderen van april tot en met juli gewerkt aan een street art ontwerp met het thema ‘natuur’, onder artistieke begeleiding van graffitikunstenaar Philipp Jordan.

Dit kinderkunst project is een onderdeel van het plan (speeltuin Secretarislaan) om de verouderde speeltuin te vernieuwen tot een natuurspeeltuin. Met dit project zijn een aantal doelstellingen gecombineerd. De belangrijkste doelstelling is om kinderen zelf een bijdrage te laten leveren aan deze nieuw in te richten speel/educatietuin. Daarnaast wordt er weer concreet een stap gezet om deze openbare ruimte verder te vernieuwen én biedt het weer mogelijkheden om de buurt te betrekken en informeren over de renovatieplannen van deze speelplek.

Een project wat opgestart is om kinderen een uitdagende speel- en leeromgeving te bieden en volwassenen een plek te geven om elkaar te ontmoeten en met elkaar een bijdrage te kunnen leveren om de sociale structuur binnen de kom van Driebergen te versterken.

Op de Vrijstaat Kunst Academie werken kinderen intensief samen met professionele kunstenaars. Doel van dit traject is om kinderen met interesse voor beeldende kunst met diverse kunstenaars en kunstvormen te laten werken. Het Vrijstaat Atelier biedt kinderen de kans om ‘op kunst’ te gaan, zoals je ook op sport gaat. Het overkoepelende thema van de graffiti cursus was “natuur”. Een thema wat perfect aansloot bij de vraag vanuit de Stichting Speeltuinen Driebergen om een gezamenlijk opdracht op te zetten waarbij een kunstwerk wordt gemaakt op de schuttingen van de te vernieuwen natuurspeeltuin aan de Secretarislaan in Driebergen.

Na een aantal maanden van voorbereiding zijn op 2 juli de kinderen met kunstenaar Philipp Jordan aan de slag gegaan om de schuttingen nieuw leven in de “spuiten”. Dit kunstwerk is aan het einde van de dag groots geopend met alle kinderen, ouders, buurtbewoners (jong en oud) en vertegenwoordigers van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Een groot succes waarin met positieve samenwerking een volgende stap is gezet voor deze inspirerende plek, gedragen en ondersteund door de gehele buurt.

Lieveheersbeestjes
Graffitikunstenaars
De mooiste schutting van Nederland