De kunst van bouwen, daar waar architectuur en techniek elkaar versterken

Om goede gebouwen te kunnen realiseren moet zoals Vitruvius in zijn tijd al heeft beschreven, een evenwicht worden gezocht tussen schoonheid, stevigheid en functionaliteit. Momenteel wordt architectuur vaak aan schoonheid en de kunst van het ontwerpen gekoppeld. Bouwkunde, de kunst en wetenschap van de techniek wordt hiervan los gekoppeld en later toegevoegd aan het ontwerp proces. Hierdoor is het hiervoor beschreven evenwicht vaak moeilijk te bereiken en levert dit teleurstellingen op voor vele partijen.

EDION past een transparante werkwijze toe waarin het wel mogelijk is om een evenwicht te verkrijgen tussen schoonheid, stevigheid, functionaliteit en vele andere aspecten waaraan tegenwoordig een goed, duurzaam en milieuvriendelijk gebouw moet voldoen. Door in een bouwteam te werken waarin vanaf het begin de verschillende specialisten samenwerken, ontstaat er een integratie tussen architectuur en techniek die elkaar versterken en het resultaat veel meer is dan alleen een mooi en duurzaam idee.

Deze werkwijze passen we toe in uiteenlopende projecten. Voor particulieren en voor bedrijven en organisaties. De werkzaamheden variëren van eenvoudige 2D bouwtekening of meer geavanceerde 3D BIM modellen voor het ontwerpen en realiseren van nieuwbouw, aanbouw, verbouw, restauratie en renovatie plannen. Maar ook het maken van haalbaarheidsstudies, begeleiden van herbestemmingstrajecten, het uitvoeren van projectleiding, directievoering of bouwcoördinatie behoren tot onze mogelijkheden. Voor iedere vraag kunnen wij een passend pakket van werkzaamheden aanbieden, waarin het evenwicht tussen het vakmanschap van architectuur en de techniek centraal staat.

Architectuur en techniek

EDION heeft bijzondere aandacht voor de conceptfase, waarin op zoek wordt gegaan naar de essentie van de vraag. Het vormgeven van de wensen van de opdrachtgever staat in dit proces centraal. Het toevoegen, weglaten en sturen van deze wensen moet een meerwaarde opleveren, zowel voor de opdrachtgever als voor het ontwerp en haar directe omgeving. Hierbij ligt de nadruk niet alleen op het vormgeven van vorm, structuur en programmatische relaties. Het concept wordt aangevuld tot een meer compleet geheel door het zichtbaar maken van het mogelijke gebruik van de ruimte. De zoektocht waarbij de mogelijkheden van het gebruik van de ruimten zijn waar te nemen, wordt samen met de opdrachtgever doorlopen en verbeeld in de diverse ontwerpfasen.

Voor het verbeelden van het ontwerp hanteren wij naast pen en papier, geavanceerde 3D- en visualisatie programma’s voor artist impressions, film en 3D-walk met of zonder VR. Naast deze digitale mogelijkheden maken we ook nog steeds gebruik van hand gemaakte maquettes, schaalmodellen en mockups om het gevoel voor afmeting, verhouding en materialisatie te kunnen laten ervaren.

Het uiteindelijke ontwerp wordt vervolgens als Bouw Informatie Model (BIM) uitgewerkt ten behoeve van de omgevingsvergunning, de aanbesteding, realisatie en exploitatie. Tevens dient het Bouw Informatie Model als communicatie en informatie bron voor alle betrokken bouwpartners. Deze transparante methodiek heeft als doel om binnen de planning en het gestelde budget het gewenste ontwerp te realiseren.

Ons uitgangspunt is vertrouwen in elkaar. Dat begint bij goed, efficiënt en transparant informatie delen. Zodanig dat samenwerken leuk is en dat ieders vakmanschap elkaar versterkt om een goed gebouw te kunnen realiseren en onderhouden.

EDION
Video afspelen

BIM

EDION werkt de projecten standaard uit als een Bouwwerk Informatie Model (BIM). Dit 3D model is een digitale representatie van hoe een gebouw (inclusief installaties) is ontworpen, wordt gerealiseerd en/of daadwerkelijk is gebouwd.
Vanuit dit model kunnen realtime 2D en 3D tekeningen worden gegenereerd voor diverse doeleinden zoals bijvoorbeeld bouwaanvraagtekeningen en uitvoeringstekeningen.

Afhankelijk van de betrokken partijen kan het model worden verrijkt met informatie voor een meer effectieve samenwerking in de uitvoering en het beheren en (her)gebruiken van digitale informatie in de hele levenscyclus van het gebouw. De betrokken partijen gebruiken hierbij ieder hun eigen specifieke (modelleer)software.
Omdat de software(huizen) vanuit het oogpunt van concurrentie elkaar uitsluiten over de rug van de gebruiker, is het belangrijk om middels een onafhankelijk bestandsformaat (IFC) informatie met elkaar uit te wisselen.
Dat is goed voor de samenwerking en toekomstbestendigheid van het (IFC)model.
Naast het (her)gebruiken van digitale informatie in de exploitatiefase, kan het BIM model ook gekoppeld worden aan componenten (verlichting, sensoren) in het gebouw en aan het gebouwbeheersysteem. Zo komt actuele informatie over het gedrag van het gebouw en de gebruikers beschikbaar. Hier kan vervolgens op gestuurd worden. De beschikbare, altijd actuele informatie kan worden gebruikt voor het te voeren beleid in gebruik en exploitatie. En dat komt de duurzaamheid en onderhoudskosten van het gebouw ten goede.
EDION heeft het BIM model altijd op zak in bouwvergaderingen en op de bouw om de uitvoerende partijen extra informatie en uitleg te geven. Gewoon op een tablet of telefoon. Ook voor u is dit (gratis) beschikbaar.

Bouwmanagement

EDION verzorgt het management rondom de meest uiteenlopende projecten. Om goede gebouwen te kunnen realiseren en het hierboven beschreven evenwicht tussen schoonheid, stevigheid en functionaliteit te bereiken, pakt EDION al tijdens de ontwerpfase haar rol voor een goede ketensamenwerking.

Tijdens de ontwikkeling van het gebouw draagt EDION zorg voor een evenwichtige afstemming en het opstellen van keuzecriteria tussen de diverse vakdisciplines als architectuur, constructie, bouwkunde, bouwfysica en duurzaamheid. Met alle belanghebbenden rondom het bouwproject wordt tijdig en transparant gecommuniceerd en wordt iedereen voorzien van de nodige informatie.

Bouwen is mensenwerk en dat begint bij goed, efficiënt en transparant informatie delen. Het platform Edionline vormt hiervoor de basis.

Het aanvragen en coördineren van de juiste vergunningen behoren ook tot de gebruikelijke werkzaamheden. Evenals het transparant begeleiden van een aanbestedingsprocedure en het tijdens de bouw bewaken van de kwaliteit, de bouwtijd en de financiën.

EDION gaat uit van de mens als actor en zet in op vakmanschap, verbinden en vertrouwen voor een meer coöperatieve houding en satisfactie.
Controleren en gecontroleerd worden is de verantwoordelijkheid van iedereen die bij de samenwerking betrokken is. Samen fouten op lossen en samen proberen fouten (bij anderen) te voorkomen. Tegenwoordig noemt men dit een bouwteam wat de basis vormt voor een goede ketensamenwerking en een betere beheersing van tijd, geld en kwaliteit.