Best Life | Transformatie kantoorcomplex naar hotel en appartementencomplex | Best

De drastische leegstand van kantoorgebouwen biedt de mogelijkheid om diverse herbestemmingen voor deze gebouwen te onderzoeken.

Aan de rand van Eindhoven, in het dorp Best, staan al geruime tijd twee kantoor gebouwen leeg. De eigenaar heeft de intentie om deze gebouwen te herbestemmen tot appartementen gebouw voor diverse expats die werkzaam zijn in en rondom Eindhoven. Wij zijn gevraagd om een ontwerp te maken met kostenraming om deze herbestemming te kunnen realiseren.

In eerste instantie was de vraag om de kantoorruimten met een standaard afmeting van 7,2 * 7,2 meter, direct om te zetten in appartementen waarbinnen een functionele badkamer en pantry moest worden opgenomen. Dit alles binnen het budget, met zoveel mogelijk appartementen en zo weinig mogelijk aanpassingen.

Om een kantoorgebouw te herbestemmen naar woongebouw moet echter de belevingswaarde van werken ook worden omgezet naar wonen. Om dit te bereiken moet onderscheid worden gemaakt tussen privé en openbare ruimten. Er moeten diverse mogelijkheden worden gecreëerd om elkaar te kunnen ontmoeten. Identiteit en verscheidenheid van appartementen leidt niet alleen tot een woongebouw maar tot een woonomgeving.

Om een woonomgeving in deze kantoorgebouwen te kunnen ontwikkelen is de constructie gehandhaafd, zichtbaar gemaakt en als uitgangspunt voor het concept genomen. De afbouw en installaties van de appartementen worden gescheiden tussen de constructie geplaatst.

Waar anders de constructie “in het zicht” in de weg staat, is in dit concept juist die ruimte en variatie gebruikt om overgangen tussen privé en openbaar mogelijk te maken. Ruimten die tevens gebruikt kunnen worden om mogelijkheden te creëren om medebewoners te ontmoeten of juist niet te ontmoeten en om een eigen identiteit aan de woonomgeving te kunnen geven.

De was- en kookruimte is niet als apart hokje in het appartement verwerkt. Deze ruimten, aangevuld met een entree en bergruimte, zijn samengevoegd tot een unit. Deze standaard unit wordt midden in het appartement geplaatst waardoor rondom diverse ruimten ontstaan. Hierdoor zijn geen extra deuren nodig en wordt ruimteverlies door onnodige verkeersruimte geminimaliseerd. Doordat deze losstaande unit in ieder appartement wordt toegepast, kan deze optimaal geëngineerd worden en kwalitatief hoogwaardig en geprefabriceerd worden gemaakt.

Op grotere schaal worden beide gebouwen met elkaar verbonden door loopbruggen en galerijen. De twee in architectuur verschillende gebouwen, worden samengesmolten door een doorgaande schil van zonnepanelen binnen in een groene en duurzame oase.

Een beschutte buitenruimte die samen met de aanwezige sport- en zwemfaciliteiten, een wasserette, een restaurant en een lounge ruimte, mogelijkheden biedt om mede-bewoners te ontmoeten. Zodanig dat in de korte tijd dat deze bewoners in Nederland verblijven op een plezierige manier met de Nederlandse cultuur kennis kan worden gemaakt.

Best Life
Best Life
Best Life
Best Life