Effectief samenwerken

Al ruim 15 jaar werken we op kantoor met behulp van ArchiCAD efficiënt en snel aan bouwkundige (BIM) modellen, van ontwerp tot uitvoering.

ArchiCAD brengt alle facetten van het bouwproces samen in één softwarepakket. De intuïtieve benadering van modelleren, krachtige visualisaties, uitgebreide gekoppelde documentatie en de OpenBIM filosofie waren voor ons de ingrediënten om ArchiCAD in te zetten voor onze projecten.

Door de koppeling van 2D output aan het 3D model voorkomen we veel ontwerpfouten en optimaliseert bovendien onze workflow. Informatie in de vorm van gevelaanzichten, doorsneden en details worden direct gegenereerd uit het 3D BIM model. We verkennen verschillende ontwerpvarianten zonder afbreuk te doen aan de precisie en kwaliteit van de documentatie. Opdrachtgevers maken gebruik van de gratis app BIMx en kunnen thuis op de bank of met VR bril door onze ontwerpen wandelen en plattegronden en doorsneden bekijken.

Al met al een mooi gratis reclame voor ArchiCAD. Toch spreken we nooit uit dat we met deze software onze projecten uitwerken. Want daar gaat het ons niet om. Onze BIM modellen worden standaard als software onafhankelijk IFC formaat uitgewisseld met andere professionals rondom projecten. En dat verwachten we ook van hen. Waarom?

Effectief samenwerken in de bouw is erg moeilijk. Veel verschillende mensen en bedrijven werken kortstondig aan een project. Vaak hebben ze elkaar niet uitgekozen maar zijn vanuit economisch oogpunt tot elkaar veroordeeld om gezamenlijk het project te realiseren. Ook de alom heersende top-down filosofie “wie betaald die bepaald” draagt niet bij aan een betere samenwerking.

De meest eenvoudige manier om meer effectief met elkaar samen te werken is om elkaar te respecteren en beter te communiceren door dezelfde taal te spreken. Met betrekking tot het uitwisselen van bestanden is daarom van groot belang dat de bestandsformaten platform onafhankelijk zijn. Zo is voor het uitwisselen van documenten het PDF bestand inmiddels een algemeen geaccepteerd bestandsformaat. Voor het uitwisselen van BIM modellen is het IFC formaat het universeel uitwisselformaat bij uitstek. IFC overbrugt de informatiekloof tussen de disciplines in de bouw. En daar gaat het binnen een BIM workflow om. Het delen van informatie waar een ander wat mee kan om uiteindelijk samen een mooier resultaat neer te zetten.

En respecteer en accepteer dat het ene bedrijf beter presteert met Tekla en de ander met ArchiCad, Revit of een van de vele andere modelleer software die in de markt voor handen is.

IFC