Groeiwoningen | Onderzoek starterswoningen | Schijndel

Al jaren is bekend dat de doorstroom in woningen voor een deel wordt bemoeilijkt door de hoge aankoopkosten voor starters.

De starters, jonge mensen die hun eerste huis willen kopen, hebben door het huidige prijsniveau moeilijkheden om tot aankoop te kunnen overgaan. Ondanks dat de vraag groot is, blijft het aanbod voor starterswoningen marginaal.

Voor een groot perceel aan de rand van de bebouwde kom van Schijndel werd gevraagd om grondgebonden starterswoningen te ontwerpen. In het ontwerp moest rekening worden gehouden met een eventuele uitbreiding voor als het inkomen of de gezinsgrootte toe zou nemen. Daarnaast moest het concept en de uitwerking zodanig flexibel worden opgezet dat rekening kan worden gehouden met een verschuiving van de doelgroep.

Nederland raakt steeds verder volgebouwd waardoor meer grondoppervlak verhard. In het uitgewerkte concept is de feitelijke footprint van deze wijk zo klein mogelijk gemaakt door het grondoppervlak ter plaatse van de woningen “op te tillen”. Het groen blijft behouden.

Daarnaast zijn de woningen niet in rechte massale stroken ondergebracht, maar organisch over het perceel verdeeld. Hierdoor ontstaan verschillende buitenruimten met een eigen identiteit en een extra groene, niet-verharde ruimte bovenop de woningen. Deze buitenruimte (het dak van de woningen) wordt door een afzonderlijke constructie gedragen, waaronder de aparte woonunits worden geschoven.

Door het volledig scheiden van bouwdelen met ieder een verschillende levensduur, kunnen veranderingen per unit makkelijk worden aangepast en kunnen veranderende woonfuncties makkelijk worden ingepast. Tevens wordt door het scheiden van deze bouwdelen de technische en de functionele levensduur vergroot, en worden de investeringskosten van dit plan verlaagd, waardoor het ook voor starters mogelijk wordt om een woning te kunnen kopen.

Groeiwoningen Schijndel
Groeiwoningen Schijndel
Groeiwoningen Schijndel
Groeiwoningen Schijndel