Vakantiewoning | Onderzoek en ontwerp off grid woning

Voor een klein vakantieverblijf midden in de natuur is een ontwerp gemaakt waarbij het spanningsveld tussen de binnen- en buitenruimte is opgezocht.

Dit eenvoudige huisje van twee bouwlagen dient als voorbeeld project. Het ontwerp is vertaald in een uitwerking waarin zoveel mogelijk bouwdelen worden vervaardigd van standaard plaatmateriaal met een afmeting van 1220 x 2440 mm.

Het concept van het vakantieverblijf in de vrije natuur is ontleend aan een bouwtechniek uit de oudheid, zoals men toen een tijdelijke bescherming maakte in de natuur. Gebaseerd op de techniek van het “stapelen” en/of “heffen”. Later ontstonden er, vanuit de behoefte om een binnenklimaat te creëren, bouwwerken waarin een duidelijke binnen- en buitenruimte te onderscheiden waren.

Een principe dat in de huidige bouwwerken ver doorgevoerd is. Zodanig dat de relatie tussen deze twee ruimten vaak verstoord wordt en de scheiding steeds dwingender aanwezig is.

In het ontwerp is een binnenruimte aanwezig waarin de basis functies zijn ondergebracht zoals het koken, eten, leven, wassen en slapen. De omliggende natuur vormt de buitenruimte. Voor het versterken van de relatie tussen beide ruimten is een overgangsgebied gecreëerd waar de gebruikers beschut buiten kunnen leven en zij de natuur vanuit een beschermd kader kunnen waarnemen. Omgekeerd biedt het beschermde kader de mogelijkheid voor de natuur om nieuwsgierig dichter bij te komen. De gebruikers kunnen met de “schil” van de binnenruimte deze relatie afzwakken of versterken. In de gevels kunnen hiervoor meerdere panelen worden geopend, of dicht worden gehouden. In gesloten toestand is deze relatie veel kleiner maar zeker niet verwaarloosbaar door de gefreesde patronen die de panelen vorm geven.

Vakantiewoning
Vakantiewoning
Vakantiewoning