Appelgaard | Haalbaarheidsonderzoek woningbouw met winkels | Driebergen-Rijsenburg

De Appelgaard ligt midden in het centrum van Driebergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het betreft hier een perceel met bestaande bebouwing van een autohandelaar en het omliggende parkeerterrein voor o.a. de bezoekers van de winkelstraat de Traaij.

De eigenaar wil zijn perceel verkopen aan een projectontwikkelaar die de afgelopen jaren heeft geprobeerd om hier een nieuwe supermarkt te bouwen voor een Duitse discounter. Dit plan stuit op veel verzet bij bewoners van de omliggende straten en bij de winkeliers op de Traaij. Middels een online petitie hebben zij kenbaar gemaakt dat zij deze plannen onacceptabel vinden.

De ondertekenaars van de petitie vragen zich af of alle alternatieven goed zijn bekeken. Zij zien liever een meer duurzame invulling van dit gebied, wat breed wordt gedragen door diverse betrokken partijen.

Aan EDION is gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek op te zetten waarin een alternatief plan voor dit gebied wordt onderzocht. Woningbouw staat in dit plan centraal, aangevuld met een openbare plint waarin ruimte is voor horecagelegenheid en culturele verenigingen.

en verhoogd maaiveld scheidt de functie wonen van de onderliggende functies. Hierdoor ontstaat een meer privaat buitengebied voor de woningen midden in het drukke centrum. De inrichting van het bovenliggende woonblok is opgebouwd uit compact gestapelde units voor de kleinere huishoudens, met een duurzame en flexibele inrichting. De integratie van doelgroepen, van jongeren tot en met senioren, geeft mogelijkheden om van de Appelgaard een levendig verlengde van het woon-winkelgebied te maken.

In de inrichting van het openbare gebied rondom het verhoogde maaiveld staat het aspect “ontmoeten” centraal. Het ontmoeten van mede bewoners, gebruikers en bezoekers van het centrum.

De duurzaamheid van dit plan wordt benadrukt door de geïntegreerde aanpak van de materiaal keuzen, de flexibele en aanpasbare inrichting van de units, de toepassing van meer groen op de daken en in de omliggende openbare ruimte en door de keuze van installaties en bijbehorende energie opwekkende en besparende maatregelen.

Momenteel dient dit alternatieve plan als communicatiemiddel tussen diverse betrokken partijen, om van de Appelgaard een interessante en uitdagende plek in het centrum van Driebergen te maken.

Appelgaard Driebergen
Appelgaard Driebergen
Appelgaard Driebergen