Samen apart | Nieuwbouw bedrijfsgebouw | Budel

Twee installatiebedrijven uit Budel wilden zich gaan vestigen in één gebouw, waarin elk bedrijf zijn eigen identiteit kan behouden.

Aan EDION is gevraagd om een schetsontwerp te maken waarmee de haalbaarheid van dit plan concreet kon worden getoetst. In het ontwerp is uitgegaan van één gebouw met één uitstraling en één gezamenlijke entree. In het gebouw hebben beide bedrijven een apart af te sluiten unit. De scheiding tussen beide bedrijven is visueel weergegeven door middel van twee verticale vlakken. Het verticale vlak wordt vormgegeven door een “open raamwerk”. Hierdoor wordt het bouwvolume visueel “gedeeltelijk” gesplitst.

Gesloten daar waar nodig en open voor onderlinge relaties. In de voorgevel is het concept vertaald door het linker en het rechter gedeelte een eigen identiteit te geven. Door de materiaalkeuze, de vormgeving en de detaillering sluiten de delen op elkaar aan en vormen zij toch één geheel. De ruimte tussen de twee delen biedt een opening voor de gezamenlijke entree.

Samen apart
Samen apart