Herontwikkeling Theresiaschool | Transformatie naar een brede school | Eindhoven

Door landelijke wijzigingen binnen het basisonderwijs was de Theresiaschool genoodzaakt om haar activiteiten uit te breiden tot een SPIL-centrum (Spelen, Integreren en Leren). Het gevolg was dat de school moest worden verbouwd en uitgebreid.

De Theresiaschool heeft ons uitgenodigd om een visie te ontwikkelen voor de verbouwing en uitbreiding van de school. Het aangeleverde Programma van Eisen en de huidige onderwijsvisie binnen het basisonderwijs, vormden samen de basis van het concept. Dit is uitgewerkt in een ontwerp met een kostenraming.

De visie van de Theresiaschool is het bieden van een veilige basis van orde en regelmaat, waarin zelfstandigheid en verantwoording nemen in het leven, wordt gestimuleerd. Daarnaast wil zij ruimte bieden aan de individuele ontdekkingstocht van ieder kind, die wordt gestimuleerd door het prikkelen en opwekken van de nieuwsgierigheid. Dit door het onverwachte en de verrassing.

In het functioneel concept is duidelijk de doorlopende groeibeweging te zien van peuter tot bovenbouw. Iedere groep heeft haar eigen gebruiksgebied. Eenheid en transparantie zijn de sleutelwoorden om een doorlopende groeibeweging te realiseren binnen het bestaande en nieuwe gebouw. In het concept voor de individuele ontdekkingstocht is aan het functionele programma een structuur toegevoegd. Een structuur die in contrast staat met de lineaire opbouw vanuit het functionele programma. “De rode draad” genoemd. Door de wijze waarop de “rode draad” door de lineaire structuur van het gebouw is gebogen, ontstaan diverse mogelijkheden voor een spannende en verrassende ontdekkingstocht

De rode draad begeleidt ieder kind in een doorgaande beweging door het gebouw en door zijn/haar groeiproces van peuter tot 12 jarige. Op een natuurlijke wijze ontstaan hierdoor individuele werkplekken. Daarnaast wordt de rode draad gebruikt om op verschillende plaatsen ruimten te creëren en om onderlinge relaties te versterken.

Het concept dat voor de Theresiaschool is ontwikkeld kenmerkt zich door het integreren van architectuur en didactiek waarbij de huidige onderwijsvisie centraal staat. Het resultaat is een duurzaam schoolgebouw, afgestemd op de onderwijsvisie van vandaag dat eenvoudig kan worden aangepast aan de onderwijsvisie van morgen.

Theresiaschool Eindhoven
Theresiaschool Eindhoven
Theresiaschool Eindhoven