Buitenhof Abbing |Herontwikkeling tuincentrum | Zeist

Tussen het vernieuwde stationsgebied Driebergen-Zeist en het buitengebied bevindt zich kwekerij Abbing. Een familiebedrijf met een lange en rijke historie als specialist op het gebied van bijzonder groen en tuinarchitectuur.

Na vijf generaties staat Abbing voor de uitdaging om zich duidelijk en onderscheidend te positioneren ten opzichte van de grootschalige tuincentra, die de afgelopen jaren actief de markt hebben betreden. Het doel is om een bredere doelgroep aan te trekken, het seizoen te verlengen en het herhalingsbezoek en de loyaliteit te bevorderen. Daarnaast zal de kwaliteit en de servicegerichtheid waar Abbing om bekend staat behouden blijven.

Om dit te realiseren is aan EDION architectuur gevraagd om een haalbaarheids-onderzoek op te zetten. In dit onderzoek is beeldend uiteen gezet hoe de bebouwde en onbebouwde ruimte van dit grote perceel kan bijdragen om bovenstaande visie vorm te geven.

Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat de bestaande bebouwing van de kwekerij gefaseerd zal worden vervangen voor nieuwbouw, “Buitenhof Abbing”. Aangevuld met een herontwikkeling op ca. 2 ha grond aan de rand van het perceel, liggend tussen de kwekerij en het nieuwe stationsgebied.

Deze ontwikkeling moet passen in de duurzame en groene ontwikkeling van de kwekerij en een synergie bewerkstelligen voor alle gebruikers.

De versnipperde bebouwing van de kwekerij zal worden samengevoegd tot één geheel. Een toegankelijk buitenhof waarin de klant zich beschut en vrij voelt om de verschillende aspecten van de kwekerij te bezoeken. Variërend van de afdeling tuinarchitectuur, exclusieve tuinmeubels, de kwekerij, de tuinwinkel en een horecavoorziening, aangevuld met sfeerbepalende tuinkamers.

De herontwikkeling betreft een aantal woonblokken, “de Buitens”, waarin appartementen zijn opgenomen in een duurzaam en groen landschap. De plint van deze bebouwing gaat volledig op in de natuurlijke omgeving en vormt zodanig een intermediair tussen de bebouwde en onbebouwde ruimte.

Om het concept voor “Buitenhof Abbing” op te stellen is een onderzoek gedaan naar het beeldend DNA van een drietal aspecten. Als eerste het DNA van het familiebedrijf Abbing, daarnaast het DNA van het perceel en het DNA van de omgeving, liggend in de Utrechtse Heuvelrug en grenzend aan de Stichtse Lustwarande. Dit onderzoek heeft een lijst met randvoorwaarde opgeleverd die zijn samengevoegd in een concept. Hierin zijn de verschillende DNA aspecten vorm gegeven in een drietal lagen. De laag met het raster van de kwekerij, de laag met de aspecten van een buitenhof en de laag van de grens, het gebied tussen de bebouwing en het buitengebied. Dit concept is uitgewerkt in een tweetal Schets Ontwerp varianten, die momenteel dienen om de haalbaarheid van dit totaalplan te toetsen.

Buitenhof Abbing
Buitenhof Abbing
Buitenhof Abbing
Buitenhof Abbing