Duurzaam monument | Renovatie en restauratie gemeentelijk monument | Driebergen-Rijsenburg

Het huis, een dubbele woning aan de Bosstraat, is opgenomen in het monumenten inventarisatie project van de provincie Utrecht als gemeentelijk monument.

Binnen dit onderzoek, beschreven in het boek “Driebergen-Rijsenburg, geschiedenis en architectuur”, wordt deze woning als beeldbepalend omschreven. Helaas wordt in dit boek de woning niet individueel beschreven en was er tot nu toe weinig informatie bekend over haar geschiedenis en gebruik in de afgelopen eeuw.

Ondanks het ontbreken van gedetailleerde informatie over deze woning, heeft het onderzoek van de context waarin dit zogenaamde dwarshuis is gebouwd, toch voldoende aanknopingspunten opgeleverd. Dit onderzoek is vertaald naar uitgangspunten voor de beoogde renovatie, die vervolgens verder zijn uitgewerkt in een ontwerp en een plan van aanpak voor de uitvoering.

Voor de restauratie van de buitenzijde van de woning moet de nadruk liggen op het behouden en restaureren van bestaande bouwdelen. Voor het behoud van de woning wordt het houtwerk en metselwerk gerestaureerd. De accenten van gepleisterde horizontale sierbanden, aanzet en sluitstenen, ontlastingsbogen en luiken aan de voor- en zijgevels worden eveneens gerestaureerd en opnieuw geschilderd. De kleuren blijven zoals bestaand (origineel). Belangrijk is dat er geen extra details en accenten worden toegevoegd zodat de uitstraling van bescheiden maar royale middenstandswoning blijft gehandhaafd.

Voor de renovatie aan de binnenzijde ligt de nadruk op het behoud van de bestaande structuur en het restaureren en onderhouden van de originele houten elementen, schouwen en stucwerken. De bestaande structuur op de begane grond blijft ongewijzigd. De nieuwe inrichting op de verdieping kan volledig worden ingepast in de bestaande structuur.

Bij deze renovatie zijn de gevels, vloeren en het dak aan de binnenzijde geïsoleerd en is het huis voorzien van nieuwe huisinstallaties. Voor de verwarming en de warmwater voorziening is gekozen voor een combinatie van een cv-ketel en een luchtwarmtepomp. Hierdoor is het gasverbruik substantieel verminderd. Later kan de installatie desgewenst worden aangesloten op PV-cellen en zonnecollectoren.

Het uitgangspunt van alle ingrepen is de mogelijke omkeerbaarheid van de aangebrachte wijzigingen. Dit geldt voor zowel de bouwtechnische elementen als voor de aangebrachte installatievoorzieningen.

Duurzaam monumenten renoveren
Duurzaam monumenten renoveren
Duurzaam monumenten renoveren