Nieuwbouw Observatorium IVA Business School Driebergen

Als vervolg op het door EDION opgestelde integraal huisvestingsplan heeft EDION een tweetal concepten ontwikkeld voor de uitbreiding en vernieuwing van de huidige kantine aan de Hogesteeg. In beide concepten zijn de potentiële mogelijkheden op de plek van de kantine “het Observatorium” uitgewerkt en gevisualiseerd. De behoefte is om de kantine te vergroten en aan te vullen met zelfstudie werkplekken voor de studenten en flexibel in te richten leslokalen.

In de eerste variant vormt het bestaande Observatorium de basis waar rondom een volume aan wordt toegevoegd. Het Observatorium wordt energieneutraal en circulair gerevitaliseerd. In het ontwerp zijn groene zichtlijnen strategisch ingezet zodat het nieuwe Observatorium samen met de andere gebouwen een groene campus vormen. Door de groene zichtlijnen is het gebouw vanuit diverse richtingen bereikbaar zodat het als centrale ontmoetingsplek kan fungeren. In dit ontwerp kunnen passieve energievoorzieningen worden ingezet om zowel binnen als buiten plekken te creëren waar studenten en medewerkers kunnen eten, drinken en elkaar kunnen ontmoeten. De uiteindelijke vorm van dit ontwerp is een gevolg van de wens om de transparante uitbreiding met voldoende hoogte te laten aansluiten op de uitgesproken herkenbare verschijningsvorm van het bestaande lage gebouw.
Renovatie en uitbreiding
In de tweede variant wordt het bestaande Observatorium vervangen door een nieuw gebouw. Ook deze nieuwbouw wordt energieneutraal en circulair uitgewerkt. Door een kleine verplaatsing van het bouwvlak komt het nieuwe Observatorium meer centraal te liggen en kunnen er meerdere groene zichtlijnen worden toegevoegd. De bereikbaarheid, inzet van passieve energievoorzieningen en transparantie zijn ook hier verwerkt, maar hebben geleid tot een geheel andere verschijningsvorm. Deze vorm komt vanuit het concept om het Observatorium een onderdeel te laten zijn van de groene campus waarbij zichtlijnen, looproutes en ontmoetingsplekken in elkaar overlopen.
Uitbreiding Observatorium
Nieuwbouw Observatorium
Concept Nieuwbouw