Speeltuin | Vernieuwing verouderde speeltuin tot natuurspeeltuin | Driebergen-Rijsenburg

In het centrum van Driebergen ligt tussen de woningen aan de Secretarislaan een speeltuin verscholen. Deze speeltuin is echter verouderd en biedt nog weinig uitdaging voor de jonge kinderen om op ontdekking uit te gaan.

Door de bestrating en de indeling van de huidige speeltuin wordt het accent gelegd op de lengte van de speeltuin en wordt het hele terrein als “erg smal” ervaren. Er staan een aantal verouderde speeltoestellen en een picknick bank. Echter door de indeling van deze toestellen en de keuze van de materialen hebben deze speelmogelijkheden geen enkele samenhang met elkaar. Het zijn losstaande elementen die geen uitdaging bieden voor onderzoek en ontwikkeling van een kind. Voor de ouders zijn er te weinig zitmogelijkheden bij de speeltoestellen of mogelijkheden om met elkaar in de zon te zitten.

Buurtgenoten hebben zich verenigd om hier verandering in aan te brengen. Hiervoor hebben ze een duidelijke doelstelling omschreven; “het creëren van een uitdagende omgeving voor de ontwikkeling van kinderen, met instemming en medewerking van de directe buren, gemaakt uit natuurlijke materialen en volbracht met de hulp van lokale ondernemers”.

Voor de verbetering van deze speeltuin is aan EDION gevraagd om een ontwerp te maken waarin alle wensen van de kinderen en de volwassenen zijn meegenomen. Door middel van veel overleg en communicatie met directe buurtbewoners, kinderen en volwassenen uit de buurt en medewerkers van de gemeente is inzicht verkregen in deze wensen. Dit is door ons vertaalt in een basisontwerp dat in de komende maanden verder kan worden uitgewerkt maar ook kan worden aangepast wanneer de situatie daar om vraagt, zodanig dat de werkgroep eenduidig en transparant kan communiceren met alle partijen die meewerken om van dit project een succes te maken.

Het ontwerp voor deze speeltuin in de Binnenhof aan de Secretarislaan kenmerkt zich door vijf verschillende niveaus die samen één geheel vormen. Om de vorm van het speeltuin perceel beter tot zijn recht te laten komen en de ruimte effectiever te kunnen indelen is in het concept gebruikt gemaakt van speeleilanden. De “lange lengte” is verdeelt over vijf speeleilanden, ieder met een eigen speelfunctie, indeling en sfeer.

De verschillende eilanden worden door middel van een “ontdekkingspad” met elkaar verbonden. Een pad dat alle losse elementen met elkaar verbindt én door zijn totale lengte een eigen speelmogelijkheid op zichzelf wordt.

Door deze indeling van eiland, ontdekkingspad en restgebied kunnen er op veel schaalniveaus speelmogelijkheden worden aangeboden die voor ieder kind en bewoner een eigen uitdaging biedt.

Voor de keuze van het materiaalgebruik is gekeken naar speeltuinen in de omgeving, financiële mogelijkheden en beschikbaar materiaal uit de directe omgeving. Het resultaat van dit onderzoek heeft geleid tot de keuze om van deze plek een natuurspeeltuin te maken.

Door deze keuze voor een natuurspeeltuin ontstaan nog meer mogelijkheden om een uitdagende omgeving te creëren voor de ontwikkeling van verschillende kinderen, samen met een aantal speeltoestellen en de groene aankleding die de natuurlijke uitstraling van deze speeltuin versterkt.

Momenteel dient dit ontwerp als communicatie middel tussen alle belanghebbenden. Daarnaast worden begrotingen opgesteld, subsidies en fondsen aangevraagd en sponsoren gezocht. Tevens worden er contacten gelegd met lokale ondernemers die kunnen helpen bij de realisatie en het bemachtigen van bouw- en groenmateriaal. Ook worden de afspraken met de gemeente concreter gemaakt.

Speeltuin Driebergen
Speeltuin Driebergen
Speeltuin Driebergen
Speeltuin Driebergen