Bed and Breakfast | Nieuwbouw bijgebouw | Het Loo Oldebroek

De bewoners van dit ruime perceel gelegen aan de rand van het buitengebied in ’t Loo, gemeente Oldebroek kijken uit op hun weiland waar hun eigen lakenvelder runderen grazen. Dit bijzondere vee trekt veel voorbijgangers waardoor het idee is ontstaan om hiervoor een theetuin met een Bed and Breakfast te beginnen.

De aanwezige bijgebouwen staan verspreid over het gehele perceel en voldoen redelijk aan alle wensen. Echter het idee om aangrenzend aan de voortuin een bestaand bijgebouw te vervangen voor een nieuw gebouw, ingericht als Bed and Breakfast, biedt mogelijkheden om alle bijgebouwen samen te voegen tot één geheel.

Aan EDION is gevraagd om voor dit ruime bijgebouw een ontwerp te maken en dit uit te werken tot en met de werktekeningen, zodanig dat het idee van het concept ook werkelijk zo kan worden uitgevoerd.

Het concept van het bijgebouw komt vanuit het idee om alle functies onder één dak samen te voegen. Van Bed and Breakfast, multifunctionele ruimte met kook mogelijkheden, relax ruimte, schuur, tot en met de verschillende bergingen. Een groot programma, waarvoor tijdens het ontwerpproces gezocht is naar een evenwicht tussen het bestaande woonhuis en de gewenste schaal van het bijgebouw.

Het resultaat is een lang gebouw met een doorsnede die wordt herkent als gebiedseigen huisje. Door het verschil te accentueren van de perceelgrens richting en de nokrichting van het woonhuis, zijn afwijkende geveldelen ontstaan. Deze worden nog extra geaccentueerd door de materiaalkeuze van gevel en dak, doorlopend als kader voor het groen dak. Om het bijgebouw in schaal van ondergeschikt belang te laten zijn aan het woonhuis is de grote lengte van het bijgebouw verdeelt in drie delen, de Bed and Breakfast, de multifunctionele ruimte en de schuur. Door het middelste deel, de multifunctionele ruimte, transparant uit te voeren en de maatvoering af te stemmen op de gewenste zonnepanelen op het dakvlak, ontstaat er één geheel met de andere delen terwijl de schaalgrootte in evenwicht is met het hoofdgebouw, het woonhuis.

Om de Bed and Breakfast een eigen onderscheidende uitstraling te geven, wordt in het materiaalgebruik van de voorgevel en een binnenwand in de multifunctionele ruimte, verwezen naar het uitzicht op het weiland met de lakenvelder runderen. Wanden opgebouwd uit strobalen, herkenbaar, duurzaam met een warme en uitnodigende uitstraling.

Bed en breakfast
Video afspelen over Bed en breakfast
Bed en breakfast
Bed en breakfast
Bed en breakfast