Ontwikkeling 22 bedrijfsunits | Nieuw Vennep

Aan de Pesetaweg in Nieuw Vennep zijn door bouwbedrijf TwoBuild 22 nieuwe bedrijfsunits gerealiseerd. EDION heeft voor TwoBuild de werkvoorbereiding, het technisch BIM model en de daaruit geëxtraheerde 2D uitvoeringstekeningen vervaardigd.

Het definitief ontwerp van de architect vormde de basis voor de technische uitwerking van de bedrijfsunits.
Omdat het project grenst aan een water van Hoogheemraadschap is bij het kadaster is een digitale kaart van het terrein opgevraagd en is de maatvoering in het werk gecontroleerd.

De beoogde metselwerk achtergevels zijn uitgevoerd als prefab geïsoleerde houtskeletbouw elementen met gelijmde steen strips. Hierdoor kon lichter en sneller worden gebouwd en blijft het eindresultaat mooier t.o.v. de traditioneel gemetselde wanden van de naastgelegen panden.

Tijdens het “bouwen” van het BIM model zijn in overleg met de architect enkele maatvoering technische aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd die voortkomen uit de toe te passen prefab bouwdelen en materialen. Ook de opbouw van details m.b.t. constructie, bouwfysica en algemene bouwkunde hebben geleid tot enkele aanpassingen in de vormgeving.

Het uitwerken van details op uitvoeringsniveau is nog veel handwerk omdat de huidige modelleersoftware – anders dan de softwarehuizen in de reclame doet geloven – nog lang niet zover dat alles technisch en efficiënt op detailniveau kan worden gemodelleerd.
Het mooie van BIM modellen is wel dat real-time willekeurige doorsneden kunnen worden gegenereerd. Deze doorsneden vormen de onderlegger voor het 2D uitwerkingen van de uitvoeringstekeningen. Dit komt de snelheid ten goede en voorkomt veel fouten zoals bij het traditionele 2D tekenwerk waarbij de bouwkundig tekenaar de doorsneden zelf moet “genereren” vanuit de plattegronden en gevelaanzichten.

Het door EDION vervaardigd BIM model met de daaruit gedestilleerde plattegronden, aanzichten en doorsneden vormden de basis voor de bouwplaats en de onderaannemers van TwoBuild.
Vanuit het bouwkundig BIM model is door de staalbouwer het constructieve BIM model opgezet en dit is door EDION en de constructeur gecontroleerd.
Ook de prefab funderingsbalken (inclusief wapening) en houten trappen zijn vanuit het bouwkundig BIM model geëngineerd.
Voor de prijsvorming en uitvoering van het brandwerend coaten van de staalconstructie zijn vanuit het BIM model de stuklijsten gegenereerd van de liggers en kolommen.
EDION ziet ten aanzien van kosten en efficiëntie vele voordelen voor de sector om vanuit BIM modellen hun producten te destilleren en verder uit te werken. Het maken van onnodige, tijdsverspillende en kostenverhogende bouwfouten als gevolg van 2D tekenwerk behoren dan tot het verleden.

Het BIM model geeft ook beter inzicht in de bouwvolgorde. Deze kennis komt weer ten goede in de uitvoeringsplanning en personeelsinzet.

Ook heeft EDION het door haar ontwikkeld platform Edionline ingezet om meer effectief samen te werken rondom documenten.
Ook onderaannemers en leveranciers kunnen middels een uitgekiende rechtenstructuur eenvoudig documenten van het project raadplegen en publiceren in hetzelfde projectdossier.
Iedereen wordt automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen/wijzigingen en werken altijd met de laatste versie vanuit het centraal projectdossier.

Inmiddels is het project opgeleverd en zijn alle units in gebruik genomen.

Eurokwartier Nieuw Vennep
Eurokwartier Nieuw Vennep
Eurokwartier Nieuw Vennep