Multifunctionele ruimte | Vergunningsvrij | Doorn

Aan de Stichtse Lustwarande in Doorn ligt de voormalige buitenplaats Buitenzorg.
Op deze buitenplaats werd in 1881 het woonhuis Berkenheuvel gebouwd. Dit woonhuis is in 1961 afgebroken. Momenteel resteert alleen nog het koetshuis en het toegangshek van deze oude buitenplaats. Het koetshuis is als woonhuis in gebruik genomen en de buitenplaats heeft plaats moeten maken voor woningbouw. Het voormalige koetshuis ligt nu ingesloten tussen de jaren ‘70 woningen. Rust en ruimte heeft plaats gemaakt voor wonen waarbij de privacy van het perceel van het voormalige koetshuis onder druk is komen te liggen.

De opdrachtgever wilde achter in de tuin – mede door de coronapandemie – een multifunctionele werkruimte realiseren. EDION heeft deze wens vertaald in een vergunningsvrij bijgebouw in de uiterste hoek van het perceel. Een plek met veel groen, hoge bomen en behoorlijk hoogteverschil ten opzichte van het woonhuis. De multifunctionele werkruimte moest voorzien in een slaapgedeelte met sanitaire ruimte, een kookruimte, voldoende bergruimte en een werk c.q. klusruimte. Het concept van het bijgebouw komt vanuit het idee om alle verschillende functies met diverse eigenschappen tussen het dak en de vloer samen te voegen. Dit heeft geresulteerd in twee bijgebouwen die door deze vlakken worden samengevoegd, waartussen verschillende buitenruimten geleidelijk overgaan in de binnenruimten. Het hoogteverschil in het maaiveld is geaccentueerd en functioneel ingezet als trap en zitvlak, doorlopend als tafel. Door de positionering van de diverse ruimten wordt de privacy van dit gedeelte van het perceel vergroot en ontstaan er ontmoetingsplekken met zichtlijnen naar het voormalige koetshuis. Dit concept is uitgewerkt tot een duurzaam en circulair gebouw waarbij de natuurlijke en circulaire materialen aansluiten op de begroeiing in de tuin.
Video afspelen over Architectenbureau Doorn
Circulair bouwen
Schuur vergunningsvrij