Biesbosch MuseumEiland | Werkendam

Door de ontpoldering van de Noordwaard is het Biesboschmuseum op een eiland komen te staan.
Het eiland is ingericht als getijdepark. Het eiland is zodanig gemodelleerd dat deze bij hoge waterstanden deels onder water komt te staan. De dagelijkse eb en vloed variaties zijn zichtbaar in de kreek die over het eiland is gegraven en in open verbinding staat met de rivier.

Een rondwandeling op het eiland kan via een verhard pad van ongeveer 500 meter. Het pad kan enkele dagen per jaar onder water staan en is dan niet toegankelijk. De rest van het jaar biedt het pad zicht op het eiland dat onder invloed van de wisselende waterstanden telkens van gedaante verandert. Langs het pad staan bankjes.
Op het eiland is ook een schaalmodel schaalmodel van de Biesbosch met polders, dijken en stromen, maakt de waterhuishoudkundige werking en het belang van dit gebied inzichtelijk. Met een cyclus van 45 minuten, verandert de waterstand van ‘extreem laag’ tot ‘extreem hoog’ en weer terug naar ‘extreem laag’.
Volwassenen en kinderen kunnen spelenderwijs kennis maken met eb en vloed door schuifjes en sluisjes open of dicht te maken.

EDION heeft de plannen gemodelleerd en zodanig technisch uitgewerkt dat het grondwerk lasergestuurd kon worden gemodelleerd. Voor de waterbeleving zijn vanuit het BIM model de nodige bouwtekeningen en detailleringen gepubliceerd.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Verzorgen bouwvergunningen en bestemmingsplanwijzigingen
  • Directievoering
  • Beheren planning
  • Aanbesteding en contracteren
  • Projectfinanciënen
  • Meer-minderwerken
  • Toezicht
Biesbosch Beleving
Biesbosch Beleving