IVA Business School | Onderzoek integraal huisvestingsplan | Driebergen-Rijsenburg

Voortschrijdende ontwikkelingen in de techniek en maatschappij leiden tot nieuwe inzichten en mogelijkheden voor het onderwijs aan de IVA Business School. Door de veranderende arbeidsmarkt rondom de auto-industrie worden van studenten andere competenties verwacht. Bovendien stellen aangepaste eindtermen, nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden binnen het onderwijs andere eisen aan zowel studenten, docenten, de les omgeving als aan het vastgoed. Gebouwen en ruimten moeten multifunctioneler, voldoende ruim en voorzien zijn van de benodigde onderwijsleermiddelen, multimedia en internet verbindingen. Ook de wetgeving en maatschappelijke veranderingen op gebied van milieu en duurzaamheid hebben directe gevolgen voor het vastgoed. Gebouwen moeten aan de wet voldoen wat betreft brandbeheersing, licht, ventilatie, verwarming en koeling. Daarnaast moeten gebouwen binnen afzienbare tijd energieneutraal zijn. Deze factoren raken het onderwijs en het vastgoed van de IVA Business School.

Voor het opstellen van het Integraal huisvestingsplan heeft EDION onderzoek verricht naar de huidige situatie en de toekomstplannen van de IVA. Uit dit onderzoek is voor de huisvesting van de IVA een Programma van Eisen opgesteld. Naast de huidige staat van het vastgoed, de locaties, de ruimtebehoeften en parkeerproblematiek vormen ook vraagstukken voortkomend uit de onderwijsvisie een belangrijk kader voor de uitwerking van het Programma van Eisen. Zo vormen de speerpunten in de onderwijsvisie van de IVA “modulair en flexibel onderwijs en meer integratie tussen commercie en techniek”, de basis voor het Programma van Eisen. Vanuit het Programma van Eisen zijn relatieschema’s van ruimten opgesteld, dit voor zowel de binnenruimten als de buitenruimten die samen de vernieuwde IVA campus moeten gaan vormen. Aan de hand van het Programma van Eisen, de schema’s en een opgesteld ruimteoverzicht zijn een drietal stedenbouwkundige voorstellen ontworpen en uitgewerkt.
IVA Business School
IVA Business School
IVA Business School