Tectonics Making Meaning | International design competition

Het congres “Tectonics Making Meaning”, met daaraan gekoppeld een prijsvraag voor architecten en designers, werd georganiseerd ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven.

De ontwerpopgave bestond uit een zoektocht naar de betekenis en representatie van het begrip “Tektoniek”. Met als resultaat geen letterlijke vorm van architectuur maar een kunstwerk van paraffine.

Tektoniek in de architectuur is een manier van ontwerpen waarbij gebruik en structuur van een gebouw expliciet zijn gerelateerd aan de materialisatie en het maken. Tektoniek, van het Griekse woord tecton, met betekenis “Timmerman”, of meer in het algemeen “maker”, is een concept dat zich richt op de manier waarop een gebouw wordt gemaakt en op welke wijze dit maken zichtbaar is gemaakt in het gebouw. Het beschrijft het samenspel van materiaal, structuur (of constructie), vormgeving en gebruik.

Voorafgaande aan het uiteindelijke kunstwerk, zijn experimenten uitgevoerd om de specifieke eigenschappen van paraffine te onderzoeken. De innerlijke structuur die de overgang laat zien tussen de vloeibare toestand en de vaste toestand is verder onderzocht. Deze krachtige eigenschap van paraffine, ook wel bekend als het druipende effect van een kaars, is in relatie gebracht met verschillende objecten. De vorm waarbij het druipende effect de meest sterke relatie heeft tot het positief, is verder uitgewerkt in het uiteindelijke kunstwerk, een twee meter hoge druipende bol.

Tectonics Making Meaning
Tectonics Making Meaning
Tectonics Making Meaning