GOOD Stay Best - hotel voor arbeidsmigranten

GOOD Stay is een hotel voor arbeidsmigranten en is gevestigd in twee voormalige kantoorgebouwen aan de I.B.C. weg in Best. Vanuit onderzoek onder de bewoners is gebleken dat er behoefte is aan meer sociale cohesie tussen de verschillende bewoners en een ruimte voor ontspanningsfaciliteiten in de vorm van sport, recreatie en een bar en/of restaurant.

Om in deze behoefte te voorzien heeft de eigenaar een plan laten ontwerpen om tussen beide gebouwen een multifunctionele ruimte te bouwen. Deze ruimte sluit op souterrain niveau aan op beide gebouwen en biedt verschillende mogelijkheden om de gewenste ontspanningsfaciliteiten in onder te brengen.
Door de afwisseling van transparante en gesloten dakvlakken krijgt deze ruimte zijn eigen identiteit. Dit in de vorm van een lichte en ruime ontspannings- en ontmoetingsplek dat tevens als centrale toegang fungeert tot beide gebouwen.
Daarnaast heeft in het ontwerp het buitenterrein een volledige metamorfose ondergaan. Van een harde steenachtige omgeving naar een groene woon- en leefomgeving waarin mensen kunnen eten, drinken, ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten.
In de groene buitenruimte zijn de  verschillende hoogte niveaus ingezet als ontmoetingsplekken, welke doorlopen in nieuwe groengevels die tegen de bestaande gevels worden bevestigd.

Ook dit gebouw zal moeten voldoen aan de nieuwe energielabels.

Hotel Best
Good Stay Best
McDonalds Best