Let's Grow | Ontwikkeling bedrijfsgebouw | Ospel

Het bedrijf Bertels B.V. is al meer dan 25 jaar een producent en wereldwijd exporteur van kwalitatief hoogwaardige substraten, basisvoedingen en additieven voor in de kweekindustrie. Ze zijn gevestigd in het buitengebied van Ospel, behorend bij de gemeente Nederweert.

Bertels heeft EDION gevraagd een Schets Ontwerp te maken voor een grote moderne bedrijfshal met kantoor. Dit omdat de bestaande bebouwing het groeiend personeelsbestand niet meer kan huisvesten. Ondanks de goedgekeurde plannen, heeft het bedrijf de afgelopen jaren als tussenfase de bestaande bebouwing aangepast en zijn er tijdelijke kantoorunits geplaatst.

Voor Bertels is het moment aangebroken om het bestaande gebouw te vernieuwen. Dit is noodzakelijk om verdere professionalisering en gewenste bedrijfszekerheid met betrekking tot de productie mogelijk te maken.

EDION heeft in nauwe samenwerking met Bertels het Schets Ontwerp verder uitgewerkt in een totaalplan. Aan de hand van een uitgebreid programma van eisen heeft EDION een bedrijfsgebouw ontworpen dat gefaseerd kan worden gebouwd zodat een ononderbroken bedrijfsvoering kan worden gewaarborgd.

Het kenmerkende silhouet van de traditionele schuur vormt de basis voor het eerder gemaakte Schets Ontwerp. Om het benodigde volume voor dit bedrijfsgebouw te kunnen realiseren is de vorm van de schuur niet vergroot maar in de breedte richting gerepeteerd. De in het bestemmingsplan gewenste schaalgrootte in relatie tot de omgeving blijft hierdoor gehandhaafd.

Een voordeel van dit krachtige silhouet, is dat deze nieuwbouw in meerdere fasen kan worden uitgevoerd zonder dat dit afbreuk doet aan de herkenbaarheid van dit nieuwe bedrijfsgebouw. De schil, het geknikte dakvlak doorlopend in gevel en vloer, omhult in fase A als eerste het kantoorgedeelte.

In de latere fasen zal deze schil verder naar achteren worden doorgetrokken, om zodanig de productiehal vorm te geven. Voor de binnenruimte vormt eveneens het hiervoor beschreven silhouet de basis. Deze schil omhult de binnenruimte van kantoor, doorlopend in de productiehal. De transparante voor- en achtergevel zetten deze omhulling thermisch dicht, maar zijn ondergeschikt aan de kenmerkende doorsnede.

Om de kantoren en ruimten aan de kant van de productiehal van natuurlijk daglicht te voorzien is een groot atrium gemaakt tussen de twee kantoorstroken. Door het aanbrengen van een grote lichtstraat in het dak en door de sparingen in de verdiepingsvloer, ontstaat een grote vide in het midden van dit gebouwdeel. Een transparant en licht binnenklimaat in het hart van het kantoorgebouw. Deze ruimte biedt verschillende mogelijkheden tot ontmoeten. Hier komen ondersteunende functies van het kantoor samen, die meer bieden dan een algemene verkeersruimte. Een bijzondere ruimte waar collega’s elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen uitwisselen en waar ruimte is voor meer cohesie binnen de organisatie.

Let's Grow Ospel
Let's Grow Ospel
Let's Grow Ospel
Let's Grow Ospel