BUREAU

    

 

Edion architectuur

EDION architectuur is een architectenbureau met ruim 12 jaar ervaring in uiteenlopende projecten. Variërend van haalbaarheidsstudies en herbestemmingstrajecten tot het realiseren van nieuwbouw, aanbouw, verbouw, restauratie en renovatie plannen.

EDION architectuur is samen met EDION Bouw en Management gevestigd op een bijzondere locatie op het landgoed Beukenrode, liggend in het hart van de Utrechtse Heuvelrug.

Ons bureau heeft bijzondere aandacht voor de conceptfase, waarin op zoek wordt gegaan naar de essentie van de vraag. Het vormgeven van de wensen van de opdrachtgever staat in dit proces centraal. Het toevoegen, weglaten en sturen van deze wensen moet een meerwaarde opleveren, zowel voor de opdrachtgever als voor het ontwerp en haar directe omgeving. 

Hierbij ligt de nadruk niet alleen op het vormgeven van vorm, structuur en programmatische relaties. Het concept wordt aangevuld tot een meer compleet geheel door het zichtbaar maken van het mogelijke gebruik van de ruimte. De zoektocht waarbij de mogelijkheden van het gebruik van de ruimten zijn waar te nemen, wordt samen met de opdrachtgever doorlopen en verbeeld in de diverse ontwerpfasen.

In ieder ontwerpproces nemen wij de maatschappelijke verantwoording om de ecologische footprint van het ontwerp te verkleinen, omwille van de lange termijn belangen van de aarde en haar bewoners.

Voor het verbeelden van de diverse fasen hanteren wij naast pen en papier, geavanceerde 3D- en visualisatie programma’s om tot het gewenste ontwerp te komen. Hierdoor zijn wij in staat om hoogwaardige presentaties te leveren, die de essentie van het ontwerp tot aan de technische documenten voor de mogelijke realisatie maximaal weergeven.

Het uiteindelijke ontwerp wordt vervolgens als Bouw Informatie Model (BIM) uitgewerkt ten behoeve van de omgevingsvergunning, de aanbesteding, realisatie en exploitatie. Tevens dient het Bouw Informatie Model als communicatie en informatie bron voor alle betrokken bouwpartners. Deze transparante methodiek heeft als doel om binnen de planning en het gestelde budget het gewenste ontwerp te realiseren.

Om de krachten van Edion architectuur na de ontwerpfasen te vergroten maakt Edion Bouw en Management deel uit van het bouwteam om het gehele bouwproces te kunnen doorlopen. Zij verzorgen de technische kant van architectuur en leveren een meerwaarde voor de opdrachtgever door een centrale rol in de bouwvoorbereidende en bouwuitvoerende fase in te nemen. Gezamenlijk functioneren wij als drijvende kracht, waarbij samenwerking het sleutelwoord is in ieder project.

Bezoek en postadres:
Beukenrodelaan 2E
3941 ZP Doorn 

Telefoon: +31(0)85-8772495

Wilt u dat wij contact met u opnemen, vul dan het onderstaand formulier in.

Copyright 2018   EDION architectuur

EDION Architectuur is aangesloten bij het architectenregister en monumenten.nl

Copyright 2018   EDION architectuur

EDION Architectuur is aangesloten

bij het architectenregister en monumenten.nl