De mens als actor | Effectief samenwerken door zelforganisatie​

Trends in de bouw- en beheersector geven richting aan meer samenwerken, communiceren en informatie delen. Doel is meer grip te krijgen op de factoren tijd, financiën en kwaliteit.
Horizontale managementstructuren als LEAN en ketensamenwerking alsook het inzetten van technieken als BIM en web-based communicatietechnieken  zijn duidelijke voorbeelden die momenteel “hot” in de bouw- en beheersector zijn om meer grip te krijgen op de factor mens. Edion gaat daarentegen uit van de mens als actor en zet in op vakmanschap, verbinden en vertrouwen (zelforganisatie).
De mens als actor leidt niet alleen tot een betere coöperatieve houding, vakmanschap en satisfactie, maar ook tot een betere beheersing van tijd, geld en kwaliteit. Om dit te kunnen bereiken zet Edion in op het zelf organiserend vermogen van mensen.
Zelforganisatie is een proces waarbij in een chaotisch systeem spontaan structuren ontstaan.

Iedere dag is dit fenomeen in de natuur te aanschouwen en was vóór de industriële revolutie de (onbewuste?) voornamelijk basis tot samenwerking in de bouw. Zelforganisatie zou dan ook moeten leiden tot meer emergentie in het bouw- en beheerproces en sluit ook beter aan bij de tijdsgeest waar we nu in leven.

Op de bouwplaats is zelforganisatie al vaker aanwezig dan we door hebben. Zo worden bijvoorbeeld  beslissingen zelf genomen en problemen binnen het bouwteam opgelost als de uitvoerder even niet bereikbaar is. Deze emergentie zal altijd blijven ongeacht het managementsysteem wat op dat moment wordt geïntroduceerd.

Voor de industriële revolutie (1770) was de traditionele bouw georganiseerd in gilden (meester, knecht, leerling) en was gebaseerd op vakmanschap, verbinden en vertrouwen (zelforganisatie).
Tijdens de industriële revolutie (1770-1940) ontstond het beeld (scientific management) dat vakmensen niet moesten denken maar doen om de effectiviteit van het arbeid te verhogen. Het management deed haar intrede. Zelfbestuur werd uit de groep gehaald.
Tegelijkertijd is door verregaande mechanisatie en door de opkomst van nieuwe materialen (staal) het traditionele bouwen verschoven naar meer montage- en systeembouw.

Na de industriële revolutie (1940-heden) zijn de managementsystemen meer verfijnd en veelzijdig geworden met het doel het arbeidsproces en de bouw simpeler en beter beheersbaar te maken. Om meer beheersing van de factoren tijd geld en kwaliteit te realiseren is de mens steeds meer als factor ingezet  en is het denk vakmanschap en doe vakmanschap gescheiden. De negatieve gevolgen hiervan zijn in het bouw- en beheerproces te merken in de dalende coöperatieve houding , vakmanschap en satisfactie.

Edion is van mening dat verdere optimalisatie van managementstructuren leidt tot verdere degradatie van de vakman en zijn arbeidssatisfactie. Het doel om beter en efficiënter samen te werken wordt dan ook niet bereikt. Ga uit van de mens als actor en zet in op vakmanschap, verbinden en vertrouwen voor een betere coöperatieve houding, vakmanschap en satisfactie en meer beheersing van tijd, geld en kwaliteit.

Voor meer achtergrondinformatie over zelforganisatie: De zwerm

Sierafor | Nieuwbouw bedrijfsgebouw | Rijnsburg

Sierafor heeft ruim 30 jaar ervaring in het leveren van verse snijbloemen en planten aan supermarkten door heel Europa. In deze periode is het bedrijf uitgegroeid tot één van de grootste leveranciers binnen het supermarktkanaal.

Het bedrijf moest voor woningbouw ruimte maken en worden verplaatst naar het terrein van de bloemenveiling Flora Holland BV in Rijnsburg.

Voor het nieuwe bedrijfsgebouw is een ontwerp gemaakt waarin architectuur, de interne logistiek van het productieproces en de bouwkosten optimaal met elkaar zijn geïntegreerd.

De visie van Sierafor vormt de basis voor het ontwerp. Deze visie, samengevat in de vier speerpunten van het bedrijf; betrouwbaarheid, continuïteit, klantgerichtheid en innovatie is in het ontwerp vormgegeven door middel van verticale elementen. De seizoenen kunnen afwisselend op één van de elementen worden geprojecteerd. Hierdoor komt de dynamiek van het bedrijf in al haar facetten extra tot uiting, met als resultaat een functioneel gebouw met een eigen identiteit binnen het Flora Holland terrein.

Sierafor Rijnsburg