Salk Institute

Waarneming van het moment

La Jolla, California Amerika

Een internationale prijsvraag “Re-Thinking Kahn’s Salk Institute”, uitgeschreven door de ACSA, had als titel “Preservation as Provocation”; hoe om te gaan met architectonisch erfgoed wanneer uitbreiding noodzakelijk is.

 

Het Salk Institute is een biologisch onderzoeksinstituut, waarin de visie van de oprichter Jonas Salk en de ontwerper Louis Kahn is verwerkt. Zij wilden een omgeving creëren waarin de beste wetenschappers vanuit verschillende richtingen kunnen samenwerken.

Door een analyse van het Salk Institute zijn een tweetal aspecten zichtbaar gemaakt die inzicht geven in het instituut en in de gebruiksmogelijkheden ervan.

Eén aspect dat inzicht geeft in de vorm en structuur van de verschillende bouwelementen en één aspect waarin een waarneming van het zonlicht inzicht geeft in de gebruiksmogelijkheden van het instituut.

previous arrownext arrow
Slider

Vanuit deze analyse is een concept ontwikkeld voor de beoogde uitbreiding waarin het “delen” en het “niet-delen” van informatie centraal staat. Een concept dat is vormgegeven in een “berggebouw”, waarin openheid en geslotenheid de uiteindelijke verschijningsvorm van dit gebouw heeft bepaalt.

Voor het delen van informatie wordt aan de zee zijde een open ruimte in de berg gecreëerd. In de massa van de berg rondom deze open ruimte liggen de functies waarbij het niet-delen van informatie centraal staat.

De gevraagde functies van conferentie faciliteiten, woongelegenheid voor werknemers, hotel faciliteiten, een restaurant, bibliotheek en een sport voorziening, zijn aan de hand hiervan ingedeeld .

Voor de uitwerking van de open ruimte, de gesloten massa en de overgang hiertussen, heeft de waarneming van het zonlicht in het bestaande Salk Institute als uitgangspunt gediend. De mogelijkheden die ontstaan voor het

gebruik van de ruimten gerelateerd aan zonlicht, schaduw en een combinatie hiervan, zijn ingezet om ruimten te creëren waar gebruikers elkaar kunnen ontmoeten, niet ontmoeten, informatie delen en niet delen. Deze mogelijkheden zijn echter niet letterlijk over genomen vanuit de analyse omdat de waarneming van dit gebouw anders zal zijn dan van het bestaande Salk Institute en het gedrag van de toekomstige gebruikers niet kan worden voorspeld.

In de uitwerking ligt de nadruk op het creëren ván mogelijkheden, bijvoorbeeld door verschil in licht en schaduw aan te brengen in bepaalde ruimten.

Hierdoor heeft de gebruiker de vrije keuze om andere te ontmoeten of juist niet te ontmoeten, waardoor er makkelijker of misschien wel eerder een omgeving ontstaat waarin mensen kunnen samenwerken aan oplossingen voor vraagstukken uit het heden en de toekomst. Een omgeving waarin de visie van Salk en Kahn wordt vormgegeven en de wetenschap kan worden geplaatst in de context van het grotere geheel ten opzichte van de toekomst van de mensheid.

Copyright 2018   EDION architectuur

EDION Architectuur is aangesloten bij het architectenregister en monumenten.nl

Copyright 2018   EDION architectuur

EDION Architectuur is aangesloten

bij het architectenregister en monumenten.nl